Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ถุงกระดาษซิปล็อคเจาะหน้าต่าง

ถุงกระดาษซิปล็อค บรรจุภัณฑ์สำหรับเทรนด์รักโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมดีไซน์แบบถุงคราฟท์ซิปล็อคที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นถุงกระดาษซิปล็อคเจาะหน้าต่างที่สามารถมองเห็นอาหารหรือขนมที่อยู่ภายใน แต่ยังคงคุณสมบัติที่ช่วยเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นถุงกระดาษซิปล็อค ตั้งได้ จึงสามารถใช้งานได้สะดวกในชีวิตประจำวันอีกด้วย