Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องคุกกี้ / กล่องคุกกี้หูหิ้ว / กล่องคุกกี้เชือกร้อย

กล่องคุกกี้กระดาษสำหรับใส่คุกกี้ มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษใส่คุกกี้ กล่องคุกกี้หูหิ้ว กล่องคุกกี้รูปทรงแฟนซี 


กล่องคุกกี้ / กล่องคุกกี้หูหิ้ว ใช้กับสินค้าแบบไหน


กล่องกระดาษมาตรฐาน Foodgrade บรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สามารถบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย Wawa Pack มี กล่องคุกกี้ กล่องคุกกี้หูหิ้ว กล่องคุกกี้เชือกร้อย หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาดจำหน่าย เลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ทั้ง กล่องคุกกี้ กล่องคุกกี้หูหิ้ว กล่องคุกกี้เชือกร้อย พิมพ์ลายและไม่พิมพ์ลาย กล่องกระดาษลวดลายต่างๆ ช่วยเพิ่มมูลค้าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี

« 1 2 3