Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ซองกระดาษ / ถุงกระดาษไม่มีหู

ซองกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์ สามารถใช้ซองกระดาษไขหรือซองกระดาษคราฟท์เพื่อใส่แก้วน้ำ แก้วเครื่องดื่ม หรือแก้วกาแฟก็ได้ นอกจากนี้ถุงกระดาษพับข้างและถุงกระดาษไม่มีหูยังสามารถนำไปใช้เป็นถุงกาแฟกระดาษ ถุงกระดาษใส่ปาท่องโก๋ หรือถุงกระดาษใส่กล้วยแขกได้อีกด้วย ปลอดภัย ทนชื้นได้ดี WAWAPACK จำหน่ายทั้งซองกระดาษแบบพิมพ์ลายและไม่พิมพ์ลาย สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องมีขั้นต่ำ