Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กระปุกแก้ว

กระปุกแก้วสามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทั้งการใช้เป็นกระปุกแก้วใส่น้ำพริก กระปุกแก้วใส่พุดดิ้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นกระปุกแยมได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการเก็บกลิ่นและรักษาคุณภาพของอาหาร เนื่องจากกระปุกแก้วป้องกันกลิ่นจากภายนอกได้ดี ฝาเกลียวก็ช่วยปิดปากกระปุกได้สนิท หมดปัญหาอาหารหรือขนมเสื่อมคุณภาพ