Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ถาดฟอยล์

กล่องกระดาษใส่อาหาร คือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตามเทรนด์รักโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลายรูปทรงตามการใช้งาน ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการ 


ถาดฟอยด์


ถาดฟอยล์หรือฟอยล์ที่ผู้ประกอบการใช้สำหรับทำอาหารและขนมนั้นจะมีประโยชน์ต่างๆมากมาย อาทิ ทนความร้อนสูง อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของถาดฟอยล์ อะลูมิเนียมนั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูงหลายร้อยองศา จึงทนความร้อนได้ดี สามารถนำเข้าเตาอบใช้ที่ปรับอุณหภูมิสูงๆได้อย่างสบาย เพิ่มความสะดวกให้กับเหล่านักทำขนมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว