Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ซอง เมทัลไลท์

ซองเมทัลไลท์ ผลิตจากฟิล์มพลาสติกประเภท Metalized Film ซึ่งมีการเคลือบผิวบาง ๆ ด้วยโลหะ จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับซองหรือถุงฟอยล์แต่ซองเมทัลไลท์จะมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่า ไม่ลอกหรือเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังทนร้อนและสามารถใช้งานกับเตาไมโครเวฟได้ ซองเมทัลไลท์จึงเหมาะกับการใส่อาหารหรือขนม ไปจนถึงอาหารแห้งต่าง ๆ ด้วย