Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ถัง / แกลลอน พลาสติก

ถังพลาสติกขนาดใหญ่เป็นถังพลาสติกใสที่เหมาะกับการใส่ขนมปริมาณเยอะ ๆ และต้องการป้องกันขนมจากความชื้นภายนอก WAWAPACK จำหน่ายถังพลาสติกใส 45 ลิตร  และถังพลาสติกมีฝาปิด พร้อมจัดส่งถึงที่


ถังพลาสติก ใช้กับสินค้าแบบไหน


ถังพลาสติก บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการบรรจุสินค้าในปริมาณมาก พลาสติกคุณภาพดี สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ป็อปคอร์น ข้าวสาร ขนมขบเคี้ยว ถังพลาสติก มีฝาปิดอย่างดี สามารถป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในจากอากาศ ความชื้น ฝุ่น แมลงจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ถังพลาสติก ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน เลือกช้อป ถังพลาสติก มาช้อปง่ายๆ ที่ Wawa Pack