Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ  นั้น สามารถบรรจุอาหารได้ โดยที่วัสดุส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติเช่น  กล้วย หวาย เตยปาหนัน กก กระจูด ผักตบชวา ซึ่งถูกนำไปแปลรูปให้มีความคงทนและสามารถนำมาทำเป็นภาชนะได้ นอกจากนี้ การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นช่วย ลดผลพิษ ปลอดภัย และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย


ทำไมต้องซื้อ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ กับ Wawapack


ตามเทรนด์รักโลกด้วย บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็น ภาชนะไบโอชานอ้อย หรือ ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ อื่น ๆ เช่น จานและถ้วยกาบหมาก แก้วกระดาษไบโอ หรือฝาไอโอ WAWAPACK จำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อร้านค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ทางเลือกจากธรรมชาติ คุณภาพสูง ราคาถูก

« 1 2