Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องข้าวไบโอชานอ้อย

กล่องชานอ้อยหรือกล่องข้าวชานอ้อย ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างชานอ้อย ไม่มีการฟอกสีจากคลอรีน สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ กล่องกระดาษชานอ้อย กล่องอาหารชานอ้อย และกล่องข้าวกระดาษชานอ้อยจึงไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับร้านอาหาร สั่งได้เลยพร้อมส่งทั่วไทย


กล่องข้าวไบโอชานอ้อย ใช้กับสินค้าแบบไหน


กล่องข้าวชานอ้อย บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพราะผลิตมาจากชานอ้อย เป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติโดดเด่น บรรจุอาหารได้ทั้งร้อน/เย็น อาหารแห้ง/เหลว ผู้ประกอบการสามารถเลือกช้อป กล่องข้าวไบโอชานอ้อย ได้ง่ายๆ คุณภาพดี ที่ Wawa Pack