Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องข้าวไบโอชานอ้อย

กล่องชานอ้อยหรือกล่องข้าวชานอ้อย ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างชานอ้อย ไม่มีการฟอกสีจากคลอรีน สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ กล่องกระดาษชานอ้อย กล่องอาหารชานอ้อย และกล่องข้าวกระดาษชานอ้อยจึงไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กล่องชานอ้อยและกล่องข้าวชานอ้อยยังสามารถทนความร้อนและเย็นได้ตั้งแต่ -40 ถึง 220 องศาเซลเซียส เป็นบรรจุภัณฑ์เทรนด์ใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในร้านค้าและร้านอาหาร