Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องกระดาษสแน็คบ็อกซ์ (Snack Box)

กล่องสแน็คจาก WAWAPACK มีหลายแบบ หลายขนาดให้เลือก สั่งได้เลยพร้อมส่งทั่วไทย


กล่องกระดาษสแน็คบ็อกซ์ (Snack Box) ใช้กับสินค้าแบบไหน


สแน็คบ็อกซ์ (snackbox) กล่องกระดาษอเนกประสงค์ ที่สามารถบรรจุสินค้าได้อย่างหลากหลาย บรรจุของว่างหรือขนมสำหรับงานประชุมต่างๆ งานเลี้ยง งานสัมนา สามารถนำ สแน็คบ็อกซ์ ไปใช้งานได้หลายโอกาส Wawa Pack มี สแน็คบ็อกซ์ หลากหลายรูปแบบจำหน่าย มีลวดลายให้เลือกช้อปได้อย่างจุใจ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย สแน็คบ็อกซ์ คุณภาพดี ช้อปเพลินๆ เลยที่ Wawa Pack