Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยม

กล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะใช้บรรจุขนมประเภทคุกกี้หรือลูกอมสำหรับจำหน่าย 


กล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยม ใช้กับสินค้าแบบไหน


กระป๋องเหล็กทรงเหลี่ยม ดีไซน์เรียบง่าย สามารถใช้งานได้อย่าง กระป๋องเหล็กทรงเหลี่ยม สามารถบรรจุ ขนม คุกกี้ จดหมาย ของจิปาถะ หรือของขวัญในวันสำคัญ กระป๋องเหล็กทรงเหลี่ยมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะ คุณสมบัติเด่นกระป๋องเหล็กทรงเหลี่ยมที่จะช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในจากน้ำ อากาศ แสง ฝุ่น และแมลงต่างๆ