Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ขวดแก้ว

การใช้ขวดแก้วหรือขวดแก้วบรรจุภัณฑ์ช่วยทำให้น้ำผลไม้ นม หรืออาหารที่บรรจุอยู่ภายในคงคุณภาพสดใหม่ได้นาน เพราะบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมีความทนทาน แน่นหนา และช่วยป้องกันกลิ่นหรืออากาศภายนอกได้ดี WAWAPACK ขายขวดแก้วหลายประเภท สามารถเลือกขวดที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วปากกว้าง ขวดแก้วฝาล็อค หรือขวดแก้วฝาเกลียว พร้อมจัดส่งถึงที่ ไม่มีขั้นต่ำ