Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ภาชนะกาบหมาก

จานกาบหมาก บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีข้อดีหลากหลาย เพราะภาชนะกาบหมากสามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น ชามกาบหมากและถ้วยกาบหมากใส่ของเหลวได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม นอกจากนี้จานกาบหมากยังสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นภาชนะจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้งานได้จริง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ


ภาชนะกาบหมาก ใช้กับสินค้าแบบไหน


หากคุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป Wawa Pack มี บรรจุภัณฑ์กาบหมากจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งบรรจุภัณฑ์กาบหมาก สามารถบรรจุได้ทั้งอาหารร้อน/เย็น บรรจุของเหลวได้โดยไม่รั่วซึ่ม อีกทั้ง กาบหมาก ยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สั่งได้เลยพร้อมส่งทั่วไทย