Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ป้ายหัวถุงขนม / ปิดปากถุง

หัวถุงขนมหรือหัวกระดาษติดถุง เป็นตัวช่วยตกแต่งถุงขนมธรรมดาให้ออกมาสวยงาม ประณีต และดูมีมูลค่ามากขึ้น เพียงแค่นำกระดาษปิดปากถุงหรือป้ายหัวถุงไปติดกับหัวถุงบรรจุขนม สามารถเลือกใช้ป้ายติดหัวถุงหรือกระดาษติดหัวถุงสีหรือลายไหนก็ได้เพื่อความสวยงาม WAWAPACK รับผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษปิดปากถุง หัวถุงขนม และหัวกระดาษติดถุงหลากสี หลากดีไซน์ สามารถสั่งซื้อได้ทันทีโดยไม่มีขั้นต่ำ