Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กระดาษรองอาหาร / ห่ออาหาร

เพิ่มลูกเล่นและมูลค่าให้กับอาหารด้วยกระดาษรองอาหารและซองกระดาษใส่อาหาร สั่งได้เลยพร้อมส่งทั่วไทย


กระดาษรองอาหาร / ห่ออาหาร ใช้กับสินค้าแบบไหน


กระดาษรองอาหาร ห่ออาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในให้อยู่ในสภาพดีไม่เสียรูป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค้าให้กับสินค้าอีกด้วย สามารถบรรจุอาหาร Fastfood และสินค้าอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย และยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารได้โดยที่ไม่เลอะเทอะ หรือใช้เพื่อรองอาหารก่อนการรับประทาน เลือกช้อป กระดาษรองอาหาร ห่ออาหาร ได้ง่ายๆ ที่ Wawa Pack