Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก

ทำไมต้องซื้อ บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก กับ Wawapack


บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ กล่องกระดาษลูกฟูก มีลักษณะเป็นลอนภายในซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกันกระแทกและช่องรับน้ำหนักได้ดี อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทาน พับเก็บได้ง่าย และสามารถดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ บรรจุภัณฑ์นี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับการใส่พัสดุขนาดต่าง ๆ อีกทั้งยังนำไปใช้ เพื่อการส่งไปรษณีย์ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อใส่วัตถุที่มีน้ำหนักมากและการใช้งานอเนกประสงค์