Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ขวด / กระบอก พลาสติก

ขวดพลาสติก หรือ กระบอกพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำใส่ของหลว เช่น น้ำผลไม้ น้ำปั่น น้ำหวาน และมีฝาล็อค เพื่อป้องการไม่ให้ของเหลวไหลหรือหก ออกมา นอกจากนี้ WAWAPACK จำหน่าย ขวดพลาสติก หรือ กระบอกพลาสติก มีฝาปิด คุณภาพดี ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมจัดส่ง