Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ถ้วยกระดาษไบโอ

ถ้วยกระดาษไบโอ WAWAPACK ผลิตจากกระดาษ Food Grade โดยเฉพาะ ปลอดภัย ไร้สารอันตราย สามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น นอกจากนี้ถ้วยกระดาษไบโอยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 6 เดือน สามารถจัดเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี ส่วนลายพิมพ์ภายนอกของถ้วยกระดาษไบโอนั้นผลิตจากหมึกถั่วเหลืองจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย