Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

ถ้วยกระดาษไบโอ

ถ้วยกระดาษไบโอ WAWAPACK ผลิตจากกระดาษ Food Grade โดยเฉพาะ ปลอดภัย ไร้สารอันตราย สามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น นอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 6 เดือน สามารถจัดเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี ส่วนลายพิมพ์ภายนอกของถ้วยกระดาษไบโอนั้นผลิตจากหมึกถั่วเหลืองจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย


ถ้วยกระดาษไบโอ ใช้กับสินค้าแบบไหน


ผลิตจากกระดาษมาตรฐาน Food grade บรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ทนความร้อนและเย็นจัดได้ดี มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัว สามารถย่อยสบายได้เองตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ลวดลายบนถ้วยกระดาษไบโอ ผลิตจากหมึกถั่วเหลือง ซึ่งเป็นหมึกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เลือกช้อป ถ้วยกระดาษไบโอ คุณภาพดี เลือกช้อปได้เลยที่ Wawa Pack