Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

สติกเกอร์กระดาษ

สติกเกอร์กระดาษ มีข้อดีคือความสวยงามและช่วยสร้างการรับรู้รวมถึงการจดจำแบรนด์ ดังนั้นการออกแบบสติกเกอร์กระดาษจึงเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนการออกแบบแพคเกจจิ้งของสินค้า นอกจากนี้การสั่งพิมพ์สติกเกอร์กระดาษติดสินค้ายังสามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เพราะนอกจากสติกเกอร์กระดาษจะสามารถติดลงบนบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งได้แล้ว ยังสามารถนำไปติดถุงช้อปปิ้งของร้าน ถุงกระดาษ หรือติดบนพื้นผิวอื่นที่ต้องการได้อีกด้วย