Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร คือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตามเทรนด์รักโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลายรูปทรงตามการใช้งาน ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการ 


กล่องกระดาษใส่อาหาร มีกี่ประเภท


กล่องกระดาษใส่อาหารเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสามารถบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ กล่องกระดาษใส่อาหาร สามารถบรรจุอาหารได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กล่องกระดาษใส่อาหารร้อน หรือ กล่องกระดาษใส่อาหารแช่แข็ง    Wawa Pack มีกล่องกระดาษที่ใส่อาหาร จำหน่ายไว้หลายรูปแบบหลายทั้ง กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง และ กล่องกระดาษใส่อาหารทรงสูง   ไม่ว่าจะกล่องกระดาษใส่อาหารสี่เหลี่ยม กล่องกระดาษใส่อาหารกลม และมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน