Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

บรรจุภัณฑ์เหล็ก

ทำไมต้องซื้อ บรรจุภัณฑ์เหล็ก จาก Wawapack


บรรจุภัณฑ์โลหะ คือ กล่องเหล็กหรือกระป๋องเหล็ก มีจุดเด่นอยู่ที่ความคงทน แข็งแรง และด้วยความที่ บรรจุภัณฑ์เหล็ก มีคุณสมบัติทึบแสงจึงสามารถเก็บกลิ่น สี และรักษาคุณภาพของวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรายังนิยมใช้ กระป๋องโลหะหรือกล่องโลหะ ในการเก็บเหรียญหรือของสะสมอื่น ๆ เนื่องจาก บรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ ช่วยปกป้องสิ่งของที่ถูกเก็บรักษาอยู่ภายในได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นนั่นเอง